Welke gemeenten doen mee?

Ervaringen van gemeenten

Zaanstad

"De Gemeente Zaanstad beschikt sinds 19 juli 2013 over belparkeren via het NPR. Vanwege vele verzoeken van burgers in Zaanstad is gekozen om deze betaalmogelijkheid beschikbaar te stellen. Daarnaast streeft de gemeente Zaanstad ernaar om het aantal chartale betalingen sterk te verminderen en het digitale betalingsverkeer te stimuleren. Na een implementatieperiode van ongeveer 3 maanden is het belparkeren van start gegaan. Aan de hand van een helder draaiboek en duidelijke projectsturing zijn de benodigde stappen feilloos doorlopen en is het belparkeren probleemloos ingevoerd.

De Gemeente Zaanstad heeft gekozen voor het NPR vanwege de brede basis van mobiele aanbieders en de hoge mate van betrouwbaarheid van de database. Ook de mogelijkheid om in de toekomst ook meerdere diensten via het NPR af te nemen, heeft bij deze beslissing een rol gespeeld. Tot op heden zijn de contacten met het RDW als zeer prettig en professioneel ervaren en worden vragen snel en accuraat afgehandeld."

Gert-Jan Schippers, projectleider Belparkeren Zaanstad

Utrecht

Utrecht is vanaf 1 maart 2012 aangesloten op het NPR. "Utrecht is vanaf het begin een groot voorstander geweest van het NPR. Niet alles zelf willen doen maar gebruik maken van een netwerk dat al beschikbaar is. Het zorgt voor continuïteit, innovatie en, niet onbelangrijk in deze tijd, voor een kostenverlaging. De start in Utrecht kan als een succes worden beschouwd. De implementatie van het NPR in de bestaande structuur van Utrecht is voorspoedig verlopen en de opbrengsten uit Belparkeren stijgen iedere maand. In vijf maanden tijd, is de omzet uit Belparkeren al opgelopen tot 15%. Een mooi resultaat dat de behoefte van de klanten duidelijk aangeeft."

Wilco van de Vosse, projectleider afdeling Parkeren Utrecht

Enschede

Enschede is sinds maart 2011 aangesloten het NPR. "Op dit moment worden alle gsm-parkeeracties hieraan gekoppeld. Er is bewust voor deze koppeling gekozen omdat dit voor de gemeente zelf een vereenvoudiging betekende, maar voor de klanten in de stad extra keuzemogelijkheden. Er kwamen immers meer providers in de gemeente waar de parkeerder uit kan kiezen. De looptijd van de implementatie van dit traject duurde drie maanden, waarbij de support vanuit de RDW vlot en accuraat genoemd kan worden. Nadat de eerste kinderziekten overwonnen waren, kunnen we nu spreken van een stabiele omgeving.  Alhoewel er nog een lange weg te gaan is, is inmiddels een duidelijke stijging van het gebruik van gsm-parkeren in Enschede waarneembaar.”

Ivo Hulsebos, assistent bedrijfsleider Parkeerbedrijf Enschede.