Wat is NPR?

Organisatie

Coƶperatie van gemeenten

Gemeenten die zich al langer richten op digitalisering van het parkeren, hebben de handen ineen geslagen en het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) opgericht. Het SHPV is een coƶperatie van gemeenten die vernieuwing in de parkeerketen ondersteunt en gemeenten faciliteert bij het uitvoeren van hun parkeerbeleid. Het SHPV zorgt zelf voor de organisatorische en juridische voorwaarden. In opdracht van het SHPV ondersteunt de RDW de gemeenten bij het aansluiten op  de technische infrastructuur: het Nationaal Parkeer Register.