Diensten

Gehandicaptenparkeerkaart

Registreren van gehandicaptenparkeerkaarten

Landelijke registratie van alle uitgegeven GPK’s is het even simpele als doeltreffende middel om fraude en misbruik van deze kaarten tegen te gaan. Uw gemeente registreert het kaartnummer en de verloopdatum van alle uitgegeven GPK’s in het NPR. Gestolen, verloren GPK’s en kaarten waarvan de houder is overleden zijn snel te blokkeren en daarmee direct onbruikbaar. Deze service is gratis.

Er staan tot nu toe meer dan 250.000 GPK’s geregistreerd in het Nationaal Parkeer Register.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een digitale publicatie over de registratie van GPK’s ontwikkeld. Daarin staan onder andere een film van een slachtoffer van diefstal, betrokkenen aan het woord, de registratie in praktijk en een stappenplan voor aansluiting.