Nieuwsbericht

Gehandicaptenparkeerkaart op kenteken beperkt fraude

Gepubliceerd op 10 May 2019

Samen met gemeenten werkt de coöperatie SHPV en de RDW eraan om een kenteken te koppelen aan een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Deze nieuwe mogelijkheid vergroot de service aan gehandicapten, verkleint de kans op fraude met GPK’s en vereenvoudigt de parkeerhandhaving.

Landelijke registratie

Sinds 2011 kunnen gemeenten gehandicaptenparkeerkaarten landelijk registreren om zo fraude in andere gemeenten tegen te gaan. 350 van de 380 gemeenten doen dat inmiddels ook. Fraude met gehandicaptenparkeerkaarten komt nu alleen aan het licht als een handhaver een vervalste of ongeldige kaart onderschept. Zodra de kaarten ook op kenteken geregistreerd zijn, dan komt misbruik ook aan het licht bij handhaving met scanauto’s. Dat is sneller en efficiënter.  

Pilot

In het najaar van 2019 vindt naar verwachting de eerste pilot in een beperkte aantal gemeenten plaats. Die gemeenten kunnen dan een kenteken aan de registratie koppelen. Voor de toekomst is voorzien dat de houders van een GPK dit ook zelf kunnen doen met een app. De app biedt ook andere voordelen zoals digitaal parkeren en meer informatie over parkeren in verschillende gemeenten. De RDW is bezig met het voorbereiden van de proef en komt te zijner tijd met meer informatie.