Nieuwsbericht

Miljardste transactie in Nationaal Parkeer Register

Gepubliceerd op 12 July 2018

Betaal je weleens met een parkeerapp? Goede kans dat je kenteken dan even in het Nationaal Parkeer Register heeft gestaan. Sinds zijn start in 2011 heeft het Nationaal Parkeer Register 1 miljard transacties uitgevoerd.

Ongeveer 320 miljoen voertuigen hebben digitaal geparkeerd gestaan in het register en kunnen veilig en vertrouwd parkeren. Zo is dit nieuwe register in 7 jaar tijd uitgegroeid tot de ruggengraat van het digitaal parkeren in Nederland.

In het parkeerregister kan vastgelegd worden dat een voertuig voor een bepaalde tijdsduur recht om te parkeren heeft in een bepaald parkeergebied. Die voertuigen melden zich op basis van hun kenteken aan en af via hun eigen parkeerapp of via digitale parkeerautomaten. Ook auto’s met een parkeerkaart, parkeervergunning of –ontheffing staan erin. Handhavers kunnen digitaal checken of een auto wel op een parkeerplek mag staan. En aanbieders van parkeerapps gebruiken de registratie om de facturen voor hun klanten te maken. Het is de gemeente die zich aan kan sluiten op het register en die daarmee deze parkeerdiensten aan zijn inwoners en bezoekers aanbiedt.

Snelle groei

Met het kenteken- en rijbewijsregister beheert de RDW cruciale registers in de mobiliteit in Nederland. Het Nationaal Parkeer Register neemt op het gebied van mobiliteitsdata een steeds grotere rol in. Niet alleen groeit het aantal aangesloten gemeenten en parkeerproviders, maar ook gebruiken gemeenten het register steeds intensiever en voor steeds meer diensten. Jaarlijks stijgt het aantal transacties snel, waarvan in 2016 en 2017 met meer dan 60% per jaar. In 2017 werden 290 miljoen transacties vastgelegd. In het eerste half jaar van 2018 waren dat er al 180 miljoen. Inmiddels gebruiken 86 gemeenten het NPR als ondersteuning voor mobiel parkeren.

Diensten van NPR

In het nationaal Parkeer Register liggen alle parkeergebieden en –tarieven in Nederland, bijna alle gehandicaptenparkeerkaarten en vele andere vergunningen en ontheffingen vast. Gemeenten kunnen het register verder gebruiken om mobiel betalen voor parkeren te realiseren, vergunningen en ontheffingen makkelijker te registreren en de parkeerhandhaving efficiënter in te richten. Ook wordt de systematiek van digitaal vastleggen en raadplegen inmiddels ook voor andere doeleinden gebruikt. Zo zet Utrecht het NPR in voor de handhaving van zijn milieuzones en draagt het NPR bij aan de milieudoelstellingen van de stad.

Een miljard

Het getal van 1 miljard registraties is opgebouwd uit het vastleggen van een parkeerrecht (320 miljoen, zowel voor eenmalige parkeren als langdurende vergunningen), het beëindigen van een parkeerrecht (250 miljoen), de controle van een parkeerrecht (350 miljoen) en informatieberichten, bijvoorbeeld ten behoeve van facturatie of monitoring (85 miljoen).

Interesse uit het buitenland

Ook het buitenland heeft interesse in de methodiek en techniek van het Nationaal Parkeer Register. In Engeland, België en Frankrijk heeft de RDW presentaties gegeven. Ook de Europese Commissie ziet wel heil in de Nederlandse vorm van ondersteuning van parkeren. Daarnaast zou de systematiek gebruikt kunnen worden om in de toekomst tolheffing te ondersteunen.

Coöperatie van gemeenten

Het Nationaal Parkeer Register is een initiatief van enkele gemeenten die zich verenigd hebben in de coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV). In opdracht van deze coöperatie beheert de RDW het register.