Diensten

Oplossing

Alle parkeerrechten in een centrale database

Het Nationaal Parkeer Register (NPR) is een technische oplossing voor en door gemeenten, die mobiel parkeren in uw gemeente een stap dichterbij brengt. Het NPR is een centrale database waarin informatie over alle parkeergebieden in Nederland en de bijbehorende tarieven worden geregistreerd. In de database kunnen real time alle parkeerrechten worden geregistreerd die de parkeerders – via de verschillende aanbieders van mobiel parkeren, vergunningensystemen en parkeerautomaten – hebben aangevraagd. De verleende parkeerrechten worden in het NPR dus continu gekoppeld aan de parkeergebieden. De vastgelegde parkeerrechten kunnen continu geraadpleegd worden door handhavende partijen. Bovendien berekent NPR het juiste parkeertarief en koppelt dat terug aan de providers. Daarmee biedt het NPR de infrastructuur die voor mobiel parkeren noodzakelijk is. Aan de database kunnen ook de andere partijen gekoppeld worden die bij mobiel parkeren een rol spelen, zoals gemeentelijke en commerciële parkeerbedrijven en handhavers.

Mobiel parkeren via het NPR werkt erg eenvoudig

 • Parkeerder meldt zich aan
  Nadat de automobilist zijn auto op een parkeerplek heeft gezet, meldt hij zich aan op zijn parkeerlocatie. Hiermee wordt het parkeerrecht via de provider geregistreerd in het NPR.
 • Parkeerder meldt zich af
  Wanneer de automobilist terugkeert bij zijn auto, meldt hij zich via de applicatie af. De provider geeft dit door aan het NPR. Het NPR beëindigt het parkeerrecht en berekent de kosten.
 • Automatisch afrekenen
  De automobilist betaalt de provider.
 • Servicehuis verzorgt financiële afwikkeling
  Om gemeenten te ontlasten, regelt het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten de verrekening van de parkeertarieven. Het Servicehuis int de gelden van alle parkeerproviders, die dat op hun beurt verrekenen met hun klanten, en betaalt de gemeenten.