Diensten

Aanleiding

Tegengaan misbruik van GPK’s

Hoe meer gemeenten meedoen, hoe sneller het toenemende misbruik van de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) verleden tijd is. Landelijke registratie is de even simpele als doeltreffende manier om gestolen of verloren GPK’s waardeloos te maken. Instappen in de landelijke registratie is voor gemeenten eenvoudig en kosteloos. De RDW helpt en adviseert.

Met GPK makkelijker op pad

Een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) is voor veel chronisch zieken en gehandicapten onmisbaar. Dankzij de GPK kunnen zij makkelijker op pad. Ze kunnen gebruik maken van ruimere (en vaak gratis) parkeermogelijkheden dicht bij belangrijke voorzieningen zoals winkels, ziekenhuizen en overheidsgebouwen. Verder mogen ze vaak onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. Een GPK biedt chronisch zieken en gehandicapten een slimme oplossing voor hun mobiliteitsprobleem. Zo krijgen ze meer kansen om volwaardig mee te doen in onze samenleving.

Fraudegevoelig

Helaas is de GPK ook fraudegevoelig. Op de zichtbare voorkant van de GPK staat namelijk alleen een kaartnummer en een verloopdatum. De kaart is niet gekoppeld aan een kenteken, omdat de gehandicapte de kaart ook moet kunnen gebruiken als passagier in een andere auto. Als een GPK door diefstal of verlies ongeldig is geworden, wordt dat alleen in de eigen gemeente geregistreerd. Een ongeldige GPK is daarom zonder problemen buiten de gemeente te gebruiken.

GPK’s steeds vaker gestolen

Vanwege zijn fraudegevoeligheid is de GPK aantrekkelijk voor criminelen. De kaart biedt immers ruime parkeermogelijkheden en de pakkans is nihil. De marktwaarde van een GPK is daarom opgelopen tot maar liefst 1.500 euro. Steeds meer gehandicapten leven in angst dat hun GPK gestolen wordt. Wie de dupe is van diefstal, wordt direct belemmerd in zijn mobiliteit. Totdat de gehandicapte een nieuwe kaart heeft, kan hij de speciale parkeerfaciliteiten niet gebruiken. Bovendien gaat de diefstal vaak gepaard met schade aan de auto. Ook de samenleving ervaart nadelen van de huidige situatie. Met een gestolen GPK worden de bijzondere parkeermogelijkheden voor gehandicapten geregeld misbruikt. Gehandicapten ervaren dat hun speciale parkeerplaatsen vaker bezet zijn. Ze verliezen daardoor het vertrouwen dat ze hun auto op loopafstand kunnen parkeren en blijven vaker thuis. Zo wordt juist een kwetsbare groep in de samenleving hard geraakt.

Hoe meer gemeenten, hoe effectiever

Voor een sluitende aanpak is het van cruciaal belang dat alle gemeenten meedoen. Ook uw gemeente! Verschillende organisaties doen een klemmend beroep op de gemeenten in Nederland om mee te werken aan de landelijke registratie, zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken , de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad). Zij benadrukken dat de gemeenten de sleutel in handen hebben om dit maatschappelijke probleem op eenvoudige wijze op te lossen. Het programma Regeldruk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  (BZK)ondersteunt het project door de projectkosten te financieren.