Private parkeerbedrijven

Private parkeerbedrijven

Private parkeerbedrijven kunnen onder dezelfde voorwaarden als gemeenten een contract afsluiten met het SHPV en aansluiten op het Nationaal Parkeer Register. Om aan te sluiten gelden dezelfde processtappen als die voor gemeenten.

Voordelen van aansluiten voor parkeerbedrijven:

  • Door NPR te gebruiken, wordt het eenvoudiger om parkeerproviders in uw parkeerbedrijven toe te laten. Voor mobiele parkeerders en zakelijke parkeerders verlaagt u daarmee de drempel om van uw parkeerbedrijf gebruik te maken
  • U hoeft maar met één partij zaken te doen: de RDW. De RDW sluit namens het SHPV  contracten af tussen SHPV en parkeerbedrijven, providers en regelt de afhandeling van transacties
  • U hoeft zelf in principe geen dienstverlening meer in te richten of in te huren voor kaartverkoop en inning van parkeergelden
  • U hoeft zelf geen contracten met parkeerders af te sluiten

Voorwaarde is wel dat u een vorm van voertuigidentificatie, zoals kentekenherkenning, toepast.