Aansluiten

Open Parkeerdata

Aanpak open parkeerdata

Het registreren van parkeergebieden en -tarieven in het Nationaal Parkeer Register voor ontsluiting via open parkeerdata verloopt via de volgende stappen:
• Aanleveren parkeergegevens
Uw gemeente levert de gebieds- en tariefinformatie aan bij de RDW. Voor het aanleveren en wijzigen van gegevens kunt u gebruikmaken van een webapplicatie bij de RDW – de Beheerapplicatie. Daartoe is wel een beveiligde verbinding met de RDW via een certificaat nodig. U mag de gegevens ook op een andere manier aanleveren, bijvoorbeeld door het insturen van de parkeerverordening.
• Verwerken gegevens
De RDW verwerkt uw gegevens in het NPR tot een plattegrond (geokaart) met genummerde gebieden en een overzicht van tijden en tarieven per gebied.
• Controle
U ontvangt van de RDW het bericht dat de gegevens zijn verwerkt en krijgt inzage in deze gegevens. U blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gebieds- en tariefinformatie.

Wijzigingen in de opgevoerde gegevens kunt u bij de RDW aangeven om te worden verwerkt in het NPR.