Aansluiten

Open Parkeerdata

Aanpak open parkeerdata

Het registreren van parkeergebieden en -tarieven in het Nationaal Parkeer Register voor ontsluiting via open parkeerdata verloopt via de volgende stappen:

 • Aanleveren parkeergegevens
  Uw gemeente levert de gebieds- en tariefinformatie aan bij de RDW. Voor het aanleveren en wijzigen van gegevens kunt u gebruikmaken van een speciaal ontwikkelde ‘Viewtool’. U mag de gegevens ook op een andere manier aanleveren, bijvoorbeeld door het insturen van de parkeerverordening.
  Neemt u ook een van de andere NPR-producten af, dan kunt u gebruik maken van een beheertool. Daartoe is wel een beveiligde verbinding met de RDW via een productiecertificaat nodig.
 • Verwerken gegevens
  De RDW verwerkt uw gegevens in het NPR tot een plattegrond (geokaart) met genummerde gebieden en een overzicht van tijden en tarieven per gebied.
 • Controle
  U ontvangt van de RDW het bericht dat de gegevens zijn verwerkt en kunt u uw gegevens via de Viewtool controleren. U blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gebieds- en tariefinformatie.

Wijzigingen in de opgevoerde gegevens kunt u bij de RDW aangeven om te worden verwerkt in het NPR. De RDW vraagt bovendien jaarlijks naar wijzigingen voor het komende jaar.